2a.jpg

 

רפואת שיניים מתקדמת לפתרון בעיות תפקודיות ואסתטיות על ידי מומחה לשיקום

רנטגן דיגיטאלי

צילומי רנטגן הם חלק בלתי ניפרד מהטיפולים הדנטאליים. הצילומים מהווים כלי חשוב לאבחון ובקרת הטיפול.

אנו משתמשים בחיישן רנטגן דיגיטלי חדיש המחליף את סרט הצילום המסורתי. באמצעות החיישן הדיגיטלי תמונות הרנטגן מועברות ישירות לצג המחשב באיכות גבוהה ובזמן קצר.
יתרונותיו של הרנטגן הדיגיטלי רבים אך החשוב שבהם הוא שרמת הקרינה למטופלים שלנו קטנה עד פי 3!!! מצילום רנטגן רגיל.
השימוש ברנטגן הדיגיטאלי מבטל צורך בחומרי פיתוח וסרטי צילום וכך גם שומר על סביבה ירוקה יותר.